FAQs Complain Problems

समाचार

गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको नगर सभाको तेर्हौ अधिवेशन २०८१-०३-१०

Read More

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलनको उद्घाटन नगर प्रमुख र नगर उप प्रमुखले गर्नु हुदै

Read More

कमला व्यारेज

Read More

कमला प्रटकिय स्थल

Read More

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
9844022832
mayor.ganeshmancharnath@gmail.com
उप– प्रमुख
9862964050
deputymayor.ganeshmancharnath@gmail.com

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9854059111
ganeshmancharnath@gmail.com
सूचना अधिकारी
9844460901
suchnaadhikari.gcmp2n@gmail.com

सेवाहरू

आवश्यक कागजातहरु:
  • व्यवसाय सञ्चालन नभएको कारण सहितको निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
  • चालु आ.व. सम्म व्यवसाय नविकरण गरेको सक्कल प्रमाणपत्र ।
  • घर बहालको सम्झौताको प्रतिलिपी ।
  • स्थलगत प्रतिवेदन ।
  • विदेशी नागरिक भए परिचय खुल्ने कागज वा सम्वन्धित दुतावासको पत्र ।
  • आफ्नो घर भएमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत/सम्पतिकर वुझाएको रसिद ।
  • सर्जमिन मुचुल्का आवश्यक परेमा मुचुल्का समेत ।
जिम्मेवार अधिकारी:
वडा अध्यक्ष/वडा सचिव/सम्वन्धित कर्मचारी
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:
लाग्ने समय:
सोही दिन
सेवा दिने कार्यालय:
वडा कार्यालय
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
जम्मा रु.८०/-(अक्षरुपी असी रुपैया)

जानकारी