FAQs Complain Problems

News & Events

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा उमेदवार भई कानुनले तोकेको समयावधि ३० दिन भत्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने उमेदवारहरुका नाउमा ७ दिन भित्र सफाइ सहितको स्पस्टिकरण पेश गर्ने सूचना !