गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा याँहाहरु लाई स्वागत छ। 

 

चारनाथ खोलाबाट यस आ.व.को बाँकि अबधिको फाल्गुन देखि जेठ सम्म ४ महिनाको लागि खोला ठेक्का बन्दोबस्त सिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना