गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा याँहाहरु लाई स्वागत छ। 

 

गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाकाे प्रथम नगर सभा २०७४/११/१३ मा भब्य र सब्य रुपमा सम्पन्न गरिएको केहि तस्बिरको झलकहरु