FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा उमेदवार भई कानुनले तोकेको समयावधि ३० दिन भत्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने उमेदवारहरुले खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने सूचना !